• Allbud finns tillgängliga dygnet runt årets alla dagar

Transporter med fjärrekipage & expressbud

  • Vi har ADR-behörighet och utför transporter av farligt gods

  • Godkänd för flygtransporter

  • Lagerlokal

  • Följebil (bredtransport, långtransport)

  • Expressbud

  • Bud inrikes/utland

  • Taxileg

Välkommen till Allbud – din budfirma i Skövde